2010, ഒക്‌ടോബർ 4, തിങ്കളാഴ്‌ച

കഥ കഥ കസ്തുരി ....: സഞ്ചാരത്തിന്റെ പരിണാമം

കഥ കഥ കസ്തുരി ....: സഞ്ചാരത്തിന്റെ പരിണാമം

1 അഭിപ്രായം:

വായന എങ്ങിനെയിരുന്നു .?
നിര്‍ദേശവും അഭിപ്രായവും
പറഞ്ഞോളു..തല്ലായാലും തലോടല്‍
അയാലും ഞാന്‍ പിണങ്ങില്ല ..
കൂടുതല്‍ വിശേഷങ്ങളുമായി
എന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗ്‌
"മരുഭുമികളിലൂടെ ..."
www.remesharoor.blogspot.com